آموزش VoIP - Elastix

آموزش VoIP - آموزش الستیکس - استریسک

به اطلاع می رسانیم از آنجایی که سیستم سازان گویش نسبت به آموزش دانشجویانی که در این آموزشگاه تحصیل نموده اند متعهد بوده و از نتیجه عملکرد آنان اطمینان کامل دارد ، دانشجویان رتبه ممتاز را به همکاری  دعوت می نماید.

 

• تا 50% تخفیف جهت دانشجویان رتبه اول هر دوره

• دعوت به همکاری از دانشجویان رتبه اول

• اجرای دوره های آموزش VoIP تحت نظارت نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ارائه مدرک رسمی

 

واحد آموزش گویش سیستم برنامه آموزشی خود را در خصوص  برگزاری کلاسهای آموزشی VoIP (دوره های

آموزشی  Elastix و آموزش Asterisk )در سال جاری به شرح ذیل اعلام میدارد:

 

  ردیف عنوان دوره مدت دوره

هزینه دوره

(ریال)

طول دوره  (ساعت)

دوره های آموزش VoIP فروردین ماه 1393
1 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
2 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی
2 روزه

6.000.000

16
3 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه 20.000.000 48
دوره های آموزش VoIP اردیبهشت ماه 1393  
آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 

1 روزه 

2.500.000 
5  آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی  2 روزه   6.000.000 16 
6  آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته  6 روزه  20.000.000  48 
دوره های آموزش VoIP خرداد ماه 1393
7 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی  1 روزه 2.500.000 8
8 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه  6.000.000 16
9 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه  20.000.000  48
دوره های آموزش VoIP تیر ماه 1393
10 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
11 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه  6.000.000 16
12 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه  20.000.000  48
دوره های آموزش VoIP مرداد ماه 1393
13 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
14 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه  6.000.000 16
15 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه  20.000.000  48
دوره های آموزش VoIP شهریور ماه 1393
16 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
17 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه  6.000.000 16
18 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه  20.000.000  48
دوره های آموزش VoIP مهر ماه 1393
19 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
20 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه  6.000.000 16
21 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه  25.000.000  48
دوره های آموزش VoIP آبان ماه 1393
22 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
23 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه  6.000.000 16
24 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه  25.000.000  48
دوره های آموزش VoIP آذر ماه 1393
25 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
26 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه  6.000.000 16
27 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه 25.000.000  48
دوره های آموزش VoIP دی ماه 1393
28 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
29 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه 6.000.000 16
30 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه 25.000.000 48
دوره های آموزش VoIP بهمن ماه 1393
31 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
32 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه 6.000.000 16
33 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته 6 روزه 25.000.000 48
دوره های آموزش VoIP اسفند ماه 1393
34 آموزش استریسک / Asterisk مقدماتی 1 روزه 2.500.000 8
35 آموزش الستیکس / Elastix مقدماتی 2 روزه 6.000.000 16
36 آموزش الستیکس / Elastix  پیشرفته
6 روزه
25.000.000
48

 

 

 

اولین سیستم آموزش مجازی Elastix در ایران .


بزودی در کنار این روش جذاب، ما خدمات آموزشی آنلاین شامل استاد راهنما و کلاس مجازی را هم به شما

ارائه خواهیم نمود.

علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام با واحد آموزش این شرکت تماس حاصل فرمایند.

 (تلفن 66563136 -21- 98+ )

سرفصلهای برنامه آموزشی هر دوره عبارتست از:

 Elastix-1

Introduction to telephony and VOIP
Linux for Elastix Administrators
Elastix Overview and Installation
Basic Configuration of Elastix
Dial plan configuration
Asterisk: Zaptel (DAHDI)
IP Phone Configuration
Asterisk Essentials
FreePBX Integration with Elastix
Interconnection with remote Elastix systems
SIP / IAX / RTP protocols
Troubleshooting
AGI and AMI
Elastix Fax System

 Asterisk  - I

· List the functionality associated with a traditional PBX
· Explain the background to Asterisk in terms of the history of Digium and the Open Source community of which it is a part
· Define the operating system environments in which Asterisk is developed and supported
· Describe the telephony connections which Asterisk supports and identify the Digium hardware needed to effect this connectivity
· Identify the basic characteristics of analog connections and how VoIP compares and
contrasts with these
· Install and run Asterisk from the packages available for download from www.asterisk.org
· Configure Asterisk to deliver basic PBX functionality including basic call routing,
voicemail and directory services
· Learn the basics

  Asterisk  - II

· Asterisk dialplan syntax and constructs, including auto-attendants and simple

IVR system

· Effective use of Asterisk features, such as call parking, audio conferencing,

find-me follow-me, and music on hold.

· Call monitoring and recording

· Theory of Analog telephony, and how to connect Asterisk to the PSTN

· Identify the basic characteristics of digital connections and how VoIP

compares and contrasts with these

· Configuring digital telephony using T1s and E1s

· VoIP fundamentals and fundamental network concepts

· SIP and IAX protocols

· Configuring Asterisk to save Call Detail Records

· Call queues and ACD with Asterisk

· Using the Asterisk Manager Interface to control Asterisk from an external

Program.

· Troubleshooting your Asterisk system

 این سایت در گذشته با عنوان گونش سیستم نامگذاری شده بود.

سیستم سازان گویش
سیستم تلفن گویا  فکس سرور Fax Server
ارتباط با ما

در باره ی سیستم سازان گویش     

طرح های اجرایی

مشتریان

اخبار سیستم سازان گویش

نقشه سایت

فروش و پشتیبانی

دانلود

دعوت به همکاری

 
تلفن گویا

مزیت های تلفن گویا

طرح هایی اجرایی

سیستم رزرو  تلفن گویا     

کاربرد های تلفن گویا

 

 

 

 

Fax Server

مدیریت بهینه فکس

امکانات فکس سرور

امکانات ویژه ی سرور فکس