مرکز تماس - Call Center

مرکز تماس
     

مرکز تماس  (VOIP Call Center)

در مورد نرم افزار مرکز تماس که در سیستم سازان گویش(گویش سیستم) عرضه میگردد.

مرکز تماس مکانی است که تماس های تلفنی مشتریان و سایر تماس ها در آن پاسخ داده میشوند و معمولا این کار توسط اپراتورانجام می شود .تقاضا و محبوبیت مراکز تماس روز به روز در حال افزایش است. زیرا شرکت ها  نیز به ارزش پشتیبانی  مشتریان و متمرکز نمودن خدمات  پی برده اند.

نظارت بر تماس ها به روش  مستقیم در تمام  خطوط به منظور آگاهی از نحوه ی ارائه ی سرویس اپراتور ها به  مشتریان و نحوه ی  سپری شدن ساعات کاری توسط کارمندان.

*:کنترل میزان در دسترس بودن کارمندان با مشاهده ی حجم تماس ها ، از مزایایی  است که مرکز تماس مبتنی برVOIP  به مدیران مجموعه ها برای ارائه سرویس بهتر و بهبود روند  اقتصادی  می دهد. به طور مثال مرکز تماس 118 نمونه بارزی از این مقوله میباشد.

call center iran

از دیگر امکاناتی که مرکزتماس (CALL CENTER ) ارائه می دهد و نمی شود به راحتی از آنها چشم پوشی نمود، موارد زیر است:

 

1-گزارش مجموع تماس های ورودی و خروجی در مرکزتماس

2-طول مدت و میانگین هر مکالمه در مرکزتماس

3-مدت زمان کل مکالمات و میانگین مدت انتظار  تماس گیرندگان با مرکزتماس

4-تعداد تماسهای گرفته شده به وسیله هر اپراتور  از مرکزتماس

5-تعداد تماس های قطع شده و دلایل قطع ارتباط آن با مرکزتماس

6-کل زمان ،میانگین و حد اقل و حد اکثر زمان قبل از قطع تماس

7-میانگین، حداکثر و حداقل موقعیت در صف  در زمان قطع ارتباط

8-جزئیات تماس های بی پاسخ در مرکزتماس

9-گزارش ها ی گرافیکی و نموداری از مرکزتماس

10-مونیتورینگ کل سیستم برای مجموعه مرکزتماس

call center

 این سایت در گذشته با عنوان گونش سیستم نامگذاری شده بود.

سیستم سازان گویش
سیستم تلفن گویا  فکس سرور Fax Server
ارتباط با ما

در باره ی سیستم سازان گویش     

طرح های اجرایی

مشتریان

اخبار سیستم سازان گویش

نقشه سایت

فروش و پشتیبانی

دانلود

دعوت به همکاری

 
تلفن گویا

مزیت های تلفن گویا

طرح هایی اجرایی

سیستم رزرو  تلفن گویا     

کاربرد های تلفن گویا

 

 

 

 

Fax Server

مدیریت بهینه فکس

امکانات فکس سرور

امکانات ویژه ی سرور فکس