استخدام

دعوت به همکاری

- شرکت سیستم سازان گویش از اعطای نمایندگی به همکاران فعال در شهرستانهای کشور استقبال مینماید.

 

- شرکت سیستم سازان گویش در نظر دارد نسبت به استخدام کارشناس و کمک کارشناس متخصص در زمینه VOIP اقدام نماید. واجدین شرایط میتوانند سوابق کاری و مشخصات فردی خود را به آدرس Info@GooyeshSystem .comارسال نمایند.

 

 

 

سیستم سازان گویش
سیستم تلفن گویا  فکس سرور Fax Server
ارتباط با ما

در باره ی سیستم سازان گویش     

طرح های اجرایی

مشتریان

اخبار سیستم سازان گویش

نقشه سایت

فروش و پشتیبانی

دانلود

دعوت به همکاری

 
تلفن گویا

مزیت های تلفن گویا

طرح هایی اجرایی

سیستم رزرو  تلفن گویا     

کاربرد های تلفن گویا

 

 

 

 

Fax Server

مدیریت بهینه فکس

امکانات فکس سرور

امکانات ویژه ی سرور فکس