تلفن گویا و تماس­گیرنده خودکار

تلفن گویا و تماس­گیرنده خودکار به عنوان یادآوری یا هشدار:

در سازمانهای خدماتی مانند ISPها لازم است تا قبل از پایان زمان سرویس فروخته شده به مشترکین، ایشان را از وضعیت اشتراک خودشان مطلع نموده تا با اقدام جهت تمدید به موقع اشتراک از پیوستگی خدمات برخوردار بوده و سرویس ایشان قطع نگردد. چنانچه فهرست مشترکینی که اشتراکشان نزدیک به اتمام است در اختیار سیستم تلفن گویا قرار داده شود، تماس­گیرنده خودکار قادر خواهد بود تا به صورت خودکار با تمامی ایشان تماس گرفته و نامبردگان را از وضعیت اشتراک خویش مطلع نماید. با استفاده از تماس گیرنده خودکار در سیستمهای تلفن گویا امکان هدایت مکالمه به کارمندان فروش یا اپراتوری تلفن، توسط اپراتور خودکار نیز وجود دارد. 

 

تلفن گویا 5

سیستم سازان گویش
سیستم تلفن گویا  فکس سرور Fax Server
ارتباط با ما

در باره ی سیستم سازان گویش     

طرح های اجرایی

مشتریان

اخبار سیستم سازان گویش

نقشه سایت

فروش و پشتیبانی

دانلود

دعوت به همکاری

 
تلفن گویا

مزیت های تلفن گویا

طرح هایی اجرایی

سیستم رزرو  تلفن گویا     

کاربرد های تلفن گویا

 

 

 

 

Fax Server

مدیریت بهینه فکس

امکانات فکس سرور

امکانات ویژه ی سرور فکس