تلفن گویا و سیستمهای اتوماسیون

تلفن گویا و سیستمهای اتوماسیون:

            یکی از کاربردهای مناسب تلفن گویا در سیستمهای اتوماسیون است. در این سیستمها با استفاده از امکانات تلفن گویا و برقرار نمودن ارتباط آنها با بانکهای اطلاعاتی سیستمهای اتوماسیون میتوان تا حد قابل قبولی امکان پاسخگویی هوشمند به مراجعین تلفنی را به وجود آورد. به عنوان مثال سازمانی را در نظر بگیرید که سیستم دبیرخانه خود را مکانیزه نموده و مراجعین آن با رجوع به محل دفتر دبیرخانه سازمان قادر هستند تا نسبت به پیگیری وضعیت نامه تسلیمی خود به آن سازمان اقدام نمایند. چنانچه در این سازمان سیستم تلفن گویا نصب و راه­اندازی گردد و ارتباط منطقی آن با بانک اطلاعاتی سیستم دبیرخانه دایر گردد، از این پس مراجعین دبیرخانه قادر خواهند بود تا بدون نیاز به مراجعه به محل دبیرخانه و فقط با یک تماس تلفنی و اعلام شماره پیگیری (که ازقبل توسط دبیرخانه در اختیار ایشان قرار داده شده) از وضعیت نامه تسلیمی خود مطلع شوند. بدین ترتیب نه تنها مراجعین از زحمت تردد و مراجعات مکرر به محل دبیرخانه خلاصی یافته بلکه پرسنل دبیرخانه نیز به جای صرف وقت بسیار جهت پاسخگویی به مراجعین، قادرند تا به انجام وظایف اصلی خود در دبیرخانه بپردازند. 

تلفن گویا - بانکهای اطلاعاتی

 

سیستم سازان گویش
سیستم تلفن گویا  فکس سرور Fax Server
ارتباط با ما

در باره ی سیستم سازان گویش     

طرح های اجرایی

مشتریان

اخبار سیستم سازان گویش

نقشه سایت

فروش و پشتیبانی

دانلود

دعوت به همکاری

 
تلفن گویا

مزیت های تلفن گویا

طرح هایی اجرایی

سیستم رزرو  تلفن گویا     

کاربرد های تلفن گویا

 

 

 

 

Fax Server

مدیریت بهینه فکس

امکانات فکس سرور

امکانات ویژه ی سرور فکس